nodo

Cliant / KIRIN CD / Satoru Miyata
AD / Michihiro Ishizaki P / Bishin Jumonji
C / Hiroshi Mitsuki