Cliant / Taiyo Printing
AD / Michihiro Ishizaki C / Asaji Kato P / Yoshihito Toyoda
D / Koichi Sugiyama , Minako Endo