poteto

C / MIZKAN
AD / Michihiro Ishizaki P / Yoshihiro Toyota
D / Yumi Yazawa, Sari Ichiki, Sayumi Ishida